Opinie: Taaltest

8 april 2010 at 22:36 45 reacties


Bron: Wikipedia

Alsof we als Vlamingen nog niet genoeg clichés over onszelf afgeroepen hebben. Nu vinden sommige gemeenten in de Vlaamse rand rond Brussel het nodig om met immokantoren ‘informele afspraken’ te maken over de taal die kandidaat-kopers gebruiken. Bouwgrond of woningen mogen enkel nog aan Nederlandstaligen verkocht worden.

Het klinkt te zot om waar te zijn, maar in Vlaanderen is het blijkbaar de trieste realiteit. Het bevestigt nog maar eens het beeld van de Vlaming die enkel naar de eigen navel staart en alleen nog zijn eigen taal (of zijn eigen variant van het verkavelings-Vlaams) wil spreken en horen. De zoveelste episode in een reeks even lachwekkende als verontrustende incidenten.

Een willekeurige greep uit wat er de voorbije jaren allemaal in onze eigenste heimat uitgekraamd werd. Kinderen op de Speelpleinwerking worden ‘om veiligheidsredenen’ geweigerd als ze niet voldoende Nederlands verstaan. Restaurants met meertalige menukaarten worden geïntimideerd en in sommige gevallen zelfs gevandaliseerd. Tot en met de Thaise take away.  Tegenwoordig mogen ze zelfs geen Frans klinkende naam meer dragen in een welbepaalde Vlaams-Brabantse gemeente. Op openbare markten mag enkel Nederlands gesproken worden.

Slappe lach?

Ik weet niet wat de reactie zou zijn als je dit aan een willekeurige buitenlander zou proberen uitleggen. Zou hij in een kramp schieten of de slappe lach krijgen? Ik durf er in ieder geval niet over te beginnen.

Peter Heirman

Toeval of niet, maar deze week raakte bekend dat kinderen die te weinig naar de derde kleuterklas geweest zijn, eind dit schooljaar een taaltest moeten afleggen. Slagen ze niet, dan mogen ze simpelweg niet aan het lager onderwijs beginnen. 1 test, 1 dag. Dat is pure willekeur. Elke kleuterjuf zal dat bevestigen. Op die manier kun je de schoolrijpheid van een kind nooit juist inschatten. Ook de clb’s hebben dat al aangekaart en ze hebben overschot van gelijk. Ik vrees echter dat deze test in het rijtje van hierboven past.

Spookdossier BHV

Het zijn spookdossiers als BHV die dit soort onzin voortdurend een zweem van normaliteit geven. Het zijn de partijen die daar garen bij spinnen die elke oplossing trachten te blokkeren. Langs beide kanten van de taalgrens. Politici met gezond verstand, los die knoeiboel alsjeblieft zo snel mogelijk op. Dan kunnen jullie eindelijk aan het echte werk beginnen.

Peter Heirman

Entry filed under: Opinie. Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Muziek: Balkan Trafik Actietip: Pasar heeft een hart voor Moeder Aarde

45 reacties Add your own

 • 1. HEMELAERS  |  15 april 2010 om 19:51

  Wat een onzin kraamt deze Peter Heirman toch uit!!
  Als recente (+2j) inwoner van Blankenberge moet ik helaas herhaaldelijk vaststellen dat franstalige inwoners na jaren nog steeds geen nederlands kunnen of willen spreken. Van integratie is helemaal geen sprake, ze gedragen zich als buitenlandse toeristen, van wie je inderdaad mag verwachten dat ze nederlandsonkundig zijn.
  Bij de bakker, de beenhouwer, de handelaar verwachten ze nog steeds in het frans bediend te worden, zelfs in het postkantoor of op het gemeentehuis zou dat moeten kunnen, want ze zijn toch in België.
  Dit is niet niet nieuw, als oud Leuvenaar heb ik dat ook daar als kind in de jaren 195o-1965 meegemaakt, gelukkig was er dan 1968 met Leuven-Vlaams.
  BHV een spookdossier ?? Iets dat ongrondwettelijk is moet eindelijk ZONDER voorwaarden worden opgelost, dat is de taak van onze politiekers, niet dat eeuwigdurend geleuter om het al dan niet toekennen van kompensaties!!
  Taaltest?? Jawel, of het op één dag moet kan ik niet beoordelen, maar als grootvader van schoolgaande kleinkinderen moet ik helaas vatstellen dat onze kinderen door het gebrek aan kennis van het nederlands door anderstaligen, zelf achterstand oplopen en schoolmoe worden door steeds maar herhalingslessen te krijgen van stof die ze reeds lang onder de knie hebben.
  In één ding heeft deze Peter gelijk, los die knoeiboel op, maar niet door weer eens op de kap van de” Vlaming” te zitten vitten!!
  Terzijde, ik ben viertalig, maar dat belet mij niet om toch Vlaming te zijn.

  Beantwoorden
 • 2. declercq  |  15 april 2010 om 20:59

  Zéér triestig hoe er nog steeds betweters zijn die “hun” waarheid moeten vertellen. Recente gebeurtenissen roepen naar meer integratie inclusief talenkennis. In de industrie weten we wat veiligheid is en daarin speelt talenkennis een belangrijke rol.
  In het onderwijs weten ze wat “achterstand” is en daarin speelt talenkennis een belangrijke rol. In de rand weten ze wat “anti-integratie” is en daarbij speelt talenkennis en belangrijke rol.
  Peter Heirman ga eens een dagje naar het AZ Brugge of het UZ Gent, daar kun je zien hoe onze Vlamingen pogen iedere “anderstalige” te helpen in hun eigen taal.
  Hoe denk je dat dit gebeurt in Parijs, Londen, Bruxelle?
  Wees eens lief en noem BHV géén spookdossier maar francofone spoken hebben er een dossier van gemaakt.
  Beste Peter Heirman, sociaal zijn is géén synoniem van “ant-vlaams” we willen toch een samenhorige gemeenschap? taal en cultuur zijn daar het belangrijkste deel van.
  Als je niet voor bent stop dan toch met aan nestbevuiling te doen.
  Hoogachtend.
  G.Declercq

  Beantwoorden
 • 3. Vandecasteele S.  |  16 april 2010 om 09:52

  Het klinkt te zot om waar te zijn dat sommige Vlamingen nog steeds geen “zelfrespect” hebben. Het eerste wat Gardijn de arbeiders leerde was “zelfrespect”. Dit is de basis van een gezonde gemeenschap: zelfrespect en respect voor de anderen. Mijnheer Heirman stoort zich aan de symptomen, maar zoekt niet naar de oorzaak. Ik heb in de rand gewoond. Het zijn niet de arbeiders die vertikken Nederlands te leren, maar de kapitaalkrachtige Franstaligen. Kijk naar de burgemeesters in de rand, kapitaalkrachtigen die zich boven de wet van het gewest stellen. Die hebben geen respect voor de Vlaamse cultuur en jammer genoeg zijn er nog steeds Vlamingen die opkijken naar Franstalige kapitalisten. Dit was ook zo in de tijd van: “madame est servie” en spijtig genoeg is die mentaliteit nog niet helemaal verdwenen.
  Hoeveel Franstalige faciliteiten gemeenten zijn er? Zijn er daar problemen? Waarom niet? Omdat Vlamingen respect hebben voor de andere gemeenschap en zich integreren door de taal van de streek te leren. Bemoeien de Vlamingen zich in het Franse gewest? Dit kunnen de Vlamingen alvast leren van de Franstaligen: een front vormen en het eigen nest niet te bevuilen.
  “Zelfrespect!”
  Hoogachtend,
  Vandecasteele S.

  Beantwoorden
 • 4. De Gieter Gust  |  16 april 2010 om 12:04

  Waar woont Peter Heirman? Ik vermoed dat hij niet in de rand woont en hij maar wat lult wat past in het kraam van zijn broodheer.
  Herbekijk eens de uitzending over de situatie in Quebec en wat daar gebeurt om een de franse taalregio te beschermen,dat is nog andere koek vergeleken met de vlaamse randgemeenten.
  U kent de arrogantie niet waarmee wij te maken krijgen,u heeft er geen voeling mee. Wij zullen op eigen grond nog moeten faciliteiten voor onszelf vragen,te danken aan mensen zoals mr.heirman.

  Beantwoorden
 • 5. Dennis De Bruycker  |  16 april 2010 om 13:06

  Volledig akkoord met de vorige commentaren en zeker niet met het politiek correcte gezwets van P. Heirman. Wat wil die man dan eigenlijk ? Dat er over enkele jaren overal in Vlaanderen Frans gesproken wordt ? De maatregelen die hij in het belachelijke trekt, hadden al veel langer en veel krachtiger moeten worden toegepast.
  Met nestbevuilers als meneer Heirman, wil ik niets te maken hebben en dus hoef ik Visie ook niet langer in de bus te krijgen.

  Beantwoorden
 • 6. Marc Morel  |  16 april 2010 om 13:27

  Wat is er sociaal aan om zijn eigenheid de verloochenen? Wij zijn toch Vlamingen, of mag dat niet meer gezegd worden? Mensen die geruime tijd onze taal niet kunnen (of willen) spreken lokken zelf de moeilijkheden uit: op het werk, in het verkeer, in het dagelijks leven enz. Schrijver van dit artikel: sta eens met twee voeten op de grond (en tussen je eigen mensen) en kijk wat er gebeurd in onze samenleving!

  Beantwoorden
 • 7. fred Vandevenne  |  16 april 2010 om 14:41

  Na het lezen van Peter Heirmans stukje ‘Taaltest’ bekruipt je toch wel het gevoel dat hij zijn mening misschien wel ‘rechtuit’ zegt,doch dat die mening het recht niet zo bijster veel eer aandoet;
  Heirman meent zijn ACW lezers te moeten ‘informeren’, en hun vooral zijn eigen benadering te moeten opdringen. Hij vergeet er wel bij dat ACW lezers ook zelf kunnen nadenken over de aangehaalde onderwerpen die hij hier en daar geweld meent te moeten aandoen.
  Het peil van z’n stukje is ondermaats en toont een bekrompen benadering. De benadering van een zogenaamde Vlaming die niet de ware toedracht van veel van die machinaties aan het licht wil brengen.Misschien behoort hij wel tot die groep die Gaston Eyskens ooit Vlaamse lamzakken genoemd heeft.Vlamingen die in alles telkens weer de kant van de minste weerstand opzoeken,en die in een zelfvernietiging hun eigen waarden opofferen voor het zogenaamd hogere doel.
  Dat Heirman het platform ‘Visie’ gebruikt om dergelijke informatie onder de ogen van de ACW lezers te brengen vind ik misplaatst. Hopelijk zullen de meeste van hen beter weten en zullen ze dit proza laten voor wat het waard is.

  Beantwoorden
 • 8. Baert annemieke  |  16 april 2010 om 14:56

  Uitspraken zoals die van Peter Heirman leiden vaak tot foutieve interpretaties.
  De taaltest die kleuters van een laatste kleuterklas dienen te ondergaan is bedoeld om vooral in grootsteden waar de meerderheid van de kinderen allochtoon zijn en thuis niet de nederlandse taal spreken.
  Vaak kwamen/komen deze kinderen in het eerste leerjaar terecht en begrijpen niet wat de juf zegt. Dit is dan niet omdat ze dom zijn, maar wel omdat ze onvoldoende Nederlands kunnen begrijpen. Door hen dan het laatste kleuterklasje te laten volgen, hopen de politiekers dat ze voldoende Nederlandse taal begrijpen zodat ze de leerstof van het eerste leerjaar kunnen vatten.
  In de praktijk is het inderdaad vaak anders en vele scholen hebben misbruik gemaakt van deze taaltest en de ouders foutief ingelicht.
  Nl. zij hebben verkondigd dat kleuters verplicht zijn om het laatste kleuterklasje te volgen en anders niet naar het eerste leerjaar kunnen. Dit levert hen immers extra subsidies.
  Maar onze kinderen zijn nog steeds pas van 6 jaar leerplichtig en niet vroeger.
  Of men het taalprobleem van anderstalige in ons onderwijs met deze wet kan ondervangen is nog een vraag. Het is immers deze doelgroep waar vaak de kinderen spijbelen en langs de straten hangen.
  Voor alle duidelijkheid niet alle kleuters zijn verplicht om deze taaltest te ondergaan. Het is wel zo dat als een kind onvoldoende scoort op deze taaltest de school het mag weigeren in het eerste leerjaar, maar dit tenvoordele van het kind. Het kind krijgt de kans om eerst de taal te leren alvorens te moeten presteren in een taal die ze niet of te weinig begrijpen.

  Beantwoorden
 • 9. acwvisie.wordpress.com  |  16 april 2010 om 15:28

  Natuurlijk mag Peter Heirman zijn waarheid en zijn mening uitkramen: dat hijn zijn (onze) geschiedenis niet kent, is nu wel zeer duidelijk. Wijselijke doet hij ook een beroep op het “gezond verstand” van anderen om “die knoeiboel” op te lossen. Hemzelf ontbreekt het immers aan enig politiek inzicht en zijn politieke moed beperkt zich tot het verkondigen van halve waarheden, het opkloppen van wat (niet te verdedigen) “faits divers” tot regelmatig voorkomende incidenten en verder tot onduidelijk en verhullend taalgebruik: een “welpepaalde Vlaams-Brabantse gemeente” durft hij niet eens bij naam noemen (of had hij de naam Halle nog nooit gehoord?). Veel mooie praat “RECHT UIT” de mond van een ware caféheld!

  Eigenlijk niet de moeite waard om op te reageren, ware het niet dat “VISIE” zoiets durft te publiceren en nog de indruk geeft dit te onderschrijven. Soms is het ook nog waar “arm Vlaanderen” : een zoveelste “cliché die we over ons zelf hebben uitgeroepen” … Peterke H. weet er van mee te spreken!

  Raf.

  Beantwoorden
 • 10. Raymond  |  16 april 2010 om 16:11

  Droevig dat Visie een dergelijke commentaar publiceert; weten zij dan zelf ook niet beter. Ik denk dat wij ons lidmaatschap maar moeten opzeggen.

  Beantwoorden
 • 11. Koen Stuyck  |  16 april 2010 om 18:33

  Ofwel is deze jongen oerjong, en bijgevolg nog erg onwetend en oernaief, en dan weze deze onzin hem vergeven!
  Ofwel is het een oude idioot van de mei-68 generatie, de mijne overigens, die helaas niet wijzer geworden is met de jaren en blijven steken in het vrijblijvend gezwets van gelijkgestemden uit die tijd, zonder enig historisch perspectief en vooral niet gehinderd door enige kennis van zaken: in het laatste geval verwacht ik van de hoofdredacteur enige “zachte hand” om dat in goede banen te leiden, want ik verwacht van een vakorganisatie (het verscheen in Visie!) de verdediging van werknemersbelangen, geen politieke insinuaties !

  Beantwoorden
 • 12. vaes  |  16 april 2010 om 20:20

  dat de redactie van Visie zoiets laat verschijnen is ook stof tot nadenken over het gezond verstand van deze mensen.

  Beantwoorden
 • 13. Johan De Valck  |  16 april 2010 om 22:30

  Met stijgende verbazing las ik het artikel vandaag in Visie. Plots bekroop me het gevoel dat mijn belangenvereniging me uitstoot als een paria enkel omdat ik als Vlaming respect eis. ACV eist terecht respect van de werkgever voor de werknemer, ACV eist terecht respect van de autochtoon voor de allochtoon, ACV eist terecht respect van de gezonde mens voor de mlndervalide maar ACV eist geen respect voor de cultuur, de taal en de levensgewoonten van Vlamingen in de brede rand rond Brussdel. Nochtans is het ACV juist zo groot en machtig dankzij die ‘bekrompen Vlamingen’.

  Als inwoner van de Rand word ik dagdagelijks geconfronteerd met het gebrek aan respect. Vlaamse kinderen vinden geen plaats in Nederlandstalige scholen te Brussel omdat Franstaligen hun eigen scholen ontvluchten wegens het bedroevend onderwijspeil. In pure Vlaamse scholen in de Rand zijn klassen met een meerderheid van franstaligen geen uitzondering meer met als resultaat dat het zo geroemde onderwijspeil naar beneden gehaald wordt omdat zij de Nederlands taal niet voldoende machtig zijn. Meer en meer winkels openen hun deuren met ééntalig Franstalig personeel, vaak krijg ik eentalige reclame van bedrijven en winkels die nochtans gevestigd zijn in Vlaanderen, Franstaligen in de Rand zeggen steeds meer en meer dat de Vlaamse decreten ongrondwettelijk zijn omdat Vlaanderen geen zeggenschap heeft over Franstalingen in Vlaanderen, franstaligen die hier al jaren wonen doen geen enkele moeite om Nederlands te spreken, franstaligen zeggen nogal snel in winkels en in het openbare leven ‘je ne comprends pas’ waardoor ze duidelijk minachting vertonen voor de taal en cultuur van het gebied waarin ze wonen.

  En neen, Peter Heirman, ik hoor niemand lachen met de taalpolitie in Quebec die angstvallig waakt over het gebruik van het Frans, ik hoor niemand lachen als in de jaren ’80 het kanton Freiburg werd gesplist in een Franstalig kanton Jura en een Duitstalig kanton Freiburg enkel en alleen omdat de Franstaligen niet konden samenleven met een Duitstalige meerderheid, ik hoor niemand lachen als de Académie Francaise eist dat voor elk vreemd woord een Franstalig equivalent moet gezcht worden omdat men geen import van vreemde talen in het Frans wenst, ik hoorde niemand lachen toen men de jaren ’30 voorstelde om geheel België tweetalig te maken en dat dit meteen op een veto botste van de Franstalige politici die geen Nederlands in het Zuiden des lands wensten ….

  Shame on you Peter Heirman, u maakt misbruik van een medium om mensen te desinformeren en de problematiek zeer karikaturaal voor te stellen. BHV is geen spookdossier maar een miachting van de Grondwet. U weet ook maar al te goed dat wonen in de Rand nagenoeg onbetaalbaar wordt voor jonge mensen. Die druk vergroot nog door de Franstaligen die Brussel ontvluchten of die liever in Vlaanderen leven omwille van betere dienstverlening. De maatregelen van de Vlaamse burgemeesters pogen hieraan te verhelpen.

  U heeft echter op één punt gelijk: politici moeten de knoeiboel oplossen. Al dertig jaar lang probeert men hopeloos een huwelijk te redden. Aangezien beide landsgedeelten op nagenoeg alle punten (zie recentelijk verkeersveiligheid) een andere mening er op na houden, moet je toch eens serieus beginnen nadenken of dit huwelijk nog veel zin heeft. Als ACV zou men beter over deze nakende realiteit nadenken.

  Beantwoorden
 • 14. acwvisie  |  16 april 2010 om 23:40

  Beste lezers,

  Hartelijk dank voor jullie reacties, ook al zijn ze zeer kritisch. Jullie kritiek noopt mij tot een wederwoord. Ik zal op die stellingen die in zowat elk antwoord voorkomen proberen te reageren.

  1. Dat ik een onwetende idioot ben, vind ik op zich geen argument, dus dat hoef ik niet eens te weerleggen.

  2. Eén hardnekkig misverstand blijft voortdurend opduiken. De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde is NOOIT grondwettelijk opgelegd. Het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat bij de invoering van provinciale kieskringen Brussel-Halle-Vilvoorde ongelijk behandeld is en daaraan moest geremedieerd worden. Dat kan op verschillende manieren: BHV splitsen, maar dat kan even goed door terug te keren naar de arrondissementele kieskringen of door het Brussels Gewest uit te breiden met de 6 faciliteitengemeenten.

  3. Dat brengt me bij mijn volgende punt. Het zal u misschien verbazen, maar ik ben absoluut voor de splitsing. Alleen vind ik dat je daar wel over moet onderhandelen met de Franstaligen, gewoon omdat er grondwettelijk verschillende opties zijn. Had men dat van bij het begin gedaan, was de splitsing wellicht al lang een feit.

  4. Er wordt mijns inziens toch wel met 2 maten en 2 gewichten gewerkt. Franstalige burgemeesters die ooit eens op een gemeenteraad een of enkele zinnen Frans praatten of lieten praten (of Franstalige kiesbrieven lieten sturen naar Franstalige inwoners), worden geschorst. Ik hoorde deze middag dat in Linkebeek enkele Vlaamse gemeenteraadsleden bij wijze van ludieke actie zelf Frans gesproken hebben.
  Enkele Vlaamse burgemeesters hebben de voorbije jaren botweg geweigerd om verkiezingen te organiseren (zeer ongrondwettelijk) en gaan nu zelfs zo ver om vastgoedmakelaars onder druk te zetten om enkel te verkopen aan Nederlandstaligen. Zij krijgen een pluim van N-VA-minister Bourgeois. Dat krijg je mij niet uitgelegd.

  5. Eén ding snap ik niet met mijn simpel boerenverstand. Enerzijds klaagt men over het feit dat Franstaligen geen Nederlands willen spreken of leren, anderzijds klaagt men ook over het feit dat Franstaligen hun kinderen naar het Nederlandstalige onderwijs sturen. Dat zal dan wel zijn om hun kinderen Nederlands te leren, zou ik zo denken.

  6. Ik krijg ook de opmerking dat ik Visie misbruik om mijn persoonlijke mening te ventileren. Wat ik hier schrijf, is mijn persoonlijke mening voor zover die strookt met het standpunt van het ACW. Als ik echt mijn geheel eigen mening zou uiten, zou die nog een stuk(je) verdergaan, maar dat doet hier inderdaad niets ter zake.

  7. Ik krijg ook het verwijt dat ik niet in de Brusselse rand woon en dus geen recht van spreken heb. Daarin heeft u pertinent ongelijk. De wereld is groter dan de Vlaamse rand. Al drie jaar moet alles wachten op BHV. Strijd tegen werkloosheid, wegwerken van begrotingstekorten, financiering van sociale zekerheid. Mensen willen meer en meer dat daar eerst werk van wordt gemaakt. Met alle respect, maar BHV splitsen zal die problemen niet oplossen.

  Beantwoorden
  • 15. Raoul De Wolf  |  17 april 2010 om 17:02

   Het artikel in Visie en de reactie van Peter Heirman zouden even zo goed kunnen geschreven zijn door een rabiate aanhanger van het FDF. Het zijn juist dezelfde argumenten die de asociale en arrogante francofonen aanhalen om hun “gelijk” te halen. Ik heb sterk de indruk dat Peter Heirman en zijn opdrachtgevers wat te veel de Franstalige pers lezen waarin het uitpuilt van denigrerende teksten t.o.v. de Vlamingen. Het verwondert mij tevens dat het ACW de kant kiest van een aantal Franstaligen die zeker niet tot de arbeidersklasse behoren gezien hun riante woningen die ze voor veel geld kochten in Vlaanderen. Dat ze smalend neerkijken op “les flamouches” is nog zacht uitgedrukt.
   Ten slotte stel ik expliciet de vraag aan Peter Heirman of er ooit in het Franstalig zusterblad een oproep is verschenen tot die Franstaligen die zich gedragen als kolonialen om een inspanning te doen zich als sociale mensen te gedragen en respect op te brengen voor de mensen en de streek waar ze zijn komen wonen om het rottende en failliete Brussel te ontvluchten? Graag een antwoord.

   Beantwoorden
 • 16. Hugo vande Broek  |  17 april 2010 om 10:55

  Beste mijnheer Heirman,
  VRAAG : wat doet een BB (bekende belgicist) het liefst?
  ANTWOORD : andere Vlamingen beschimpen.
  Ik woon al 40 jaar in Overijse in een verkaveling, die bij de aanvang “Lotissement du Val Notre-Dame” heette. Om een perceel grond aan te MOGEN kopen, werd men op “le bureau” uitgenodigd en werd men in het Frans ondervraagd. Een onderhoud in het “Vlaams” stond synoniem voor directe uitsluiting. Ik heb toch een perceel kunnen kopen via een omweg en heb de heren van het “Lott…..” zo een hakje gezet.
  Ik kan u een kopie van de originele koopakte, opgesteld in het Frans, laten geworden.
  Ik beklaag het mij nu enigszins, want mijn nederlandsonkundige buren, die hier ook zo lang wonen, noemen mij “le flamin”, wat ik als een eretitel beschouw. Die buren zijn het levende bewijs van de quote van onze geitenkweker uit Ieper dat ze het verstandelijk vermogen niet hebben om onze taal te leren.
  Ik ben het dus volmondig eens met de acties van mijn burgervader om zoveel mogelijk anderstaligen te proberen te weren.
  Waar u echter niet over spreekt is het feit dat de Waalse regering identiek hetzelfde doet. In het staatsblad van 26 januari ll. is er een besluit verschenen <>. In het het kort komt het hierop neer dat er voorrang moet verleend worden aan mensen uit eigen streek.
  Dus mijnheer Heirman, probeer u in de toekomst beter te documenteren alvorens onzin uit te kramen.

  Beantwoorden
 • 17. De Gieter Gust  |  17 april 2010 om 18:18

  De reactie-commentaren op de visie van Heirman zijn een welgekomen steun voor de mensen in de rand,die het niet van op afstand beschouwen maar het dagelijks aan den lijve ondervinden.
  Ik wens u,Peter Heirman,iets heel concreet mee te geven ; ikzelf
  ben geboren en getogen in Dilbeek en met mijn familie woonachtig.
  Ik ben tweetalig maar mijn moedertaal en mijn geboortegrond is vlaams. Wij hoorden vroeger regelmatig slogans als “Vlaanderen laat brussel en de rand niet los”. Wel,wij inwoners van die rand hebben soms een heel andere indruk,en weet u wat dan spijtig is?
  We worden er bijwijlen moedeloos van,en op zulke momenten overweegt men om gewoon te kiezen voor de gemakkelijkheidsoplossing,namelijk de typische onderdanigheidscultuur eigen aan veel vlamingen,en dus laten we ons maar verfransen en worden we als bijna vanzelfsprekend
  francofonen onder de francofonen.
  Uw artikel Peter Heirman is bijna een pleidooi voor dit laatste.
  Het is mij echt niet goed bekomen,en is toch niet omdat CM en ACV nog unitair nationaal wordt gerund dat u zo uit de hoek moet komen,tenzij ik mij vergis?

  Met beleefde groeten. Gust De Gieter

  Beantwoorden
 • 18. Herman Capiau  |  17 april 2010 om 19:55

  Ik sluit mij aan bij voorgaande commentaren. Laf, je eigen volk beschimpen en dan nog door de waarheid te verdraaien.

  Ik vraag mij af waarom wij nog lid blijven van een organisatie die haar eigen leden zo behandelt……………. .
  Opassen ACW !

  Beantwoorden
 • 19. waignein  |  17 april 2010 om 21:37

  Ik vind het ongehoord dat dergelijke domme commentaar
  te lezen valt in ‘rechtuit’. Ongehinderd door enige kennis
  of historische achtergrond. Zou een buitenlander in de lach
  schieten ?? Neen, een buitenlander zou gewoon op zijn
  rechten staan. Zie Zwitserland, zie Spanje…Mag een
  Vlaming dat misschien ook.

  Beantwoorden
 • 20. impens g  |  17 april 2010 om 22:35

  Graag toch enkele bedenkingen bij ” Taaltest” (Visie nr 11 , pag. 3) van Peter Heirman.
  De auteur vindt het ” te zot om waar te zijn ” dat sommige gemeenten in de Rand informele afspraken maken om de woningen aan Nederlandstaligen te verkopen.
  Aan wiens kant staat “Visie” hier ?Aan de kant van de schatrijke Eurokraten en/of Franstalige kapitalisten uit Brussel , die de prijzen in de Rand zodanig opdrijven , zodat geen enkele inwoner van de Rand nog een eigen woning kan kopen.
  Ik dacht dat het normaal is dat men zich aanpast aan de streek waar men gaat wonen ; we vragen dat van de allochtonen , waarom mogen we dat niet vragen aan de Franstalige arrogante inwijkelingen?
  Wat doet het franstalige Quebec ( Canada) om zijn taal te verdedigen?
  Als kinderen in de derde kleuterklas onvoldoende Nederlands spreken is het toch normaal dat ze een jaar overdoen om -met succes – mee te kunnen in het eerste leerjaar.Ooit al eens voor een klas gestaan waar 1/3 e van de kinderen je niet begrijpen?
  In die zin is BHV geen spookdossier. Waarom moet Vlaanderen “onderhandelen” voor de uitvoering van een arrest van het Grondwettelijk Hof ?
  Waarom moet Vlaanderen weer eens met de billen bloot gaan voor de fRANSTALIGE ARROGANTIE?

  Beantwoorden
 • 21. acwvisie  |  17 april 2010 om 23:23

  Jammer dat niemand wil of durft ingaan op de hele resem argumenten die ik aanhaal in de reactie hierboven. Zie reactie 14; Dat zou nog eens een interessant debat opleveren.

  Beantwoorden
  • 22. Raoul De Wolf  |  18 april 2010 om 11:27

   Jammer, maar ik en waarschijnlijk vele anderen zouden graag eens vernemen wat de “Visie” is van uw Franstalige collega’s ten overstaan van het asociale, arrogante en kolonialistisch denken en handelen van de Franstalige inwijkelingen in de Vlaamse randgemeenten. Dat zou ook eens een interessant debat opleveren.

   Beantwoorden
 • 23. staes marc  |  18 april 2010 om 16:56

  Wat een dom artikel , U mag uw persoonlijke mening hebben , maar houd die in dit geval voor uzelf
  Als “visie ” nog veel van deze onzin laat neerpennen zal mij dat bij de volgende verkiezingen wel beinvloeden
  opletten ACW !!!

  Beantwoorden
 • 24. HEMELAERS  |  18 april 2010 om 18:28

  Arme Peter, jammer dat niemand ingaat op uw argumenten??
  Welke argumenten ??
  Toch een poging dan:
  1) Ieder zijn mening, de mijne was duidelijk.
  2)Misverstand?? Uw voorstellen, zeker de uitbreiding van het Brussels gewest met de faciliteitengemeenten, is wel de “natte droom” van de franstaligen en hun lakeien. Past het schoentje ??
  3)Onderhandelen!! Het toverwoord, J-L de loodgieter zal wel een wit konijn uit zijn hoed toveren, véél toegevingen van de Vlamingen voor wat ?? Hun recht ??
  4) 2 maten en 2 gewichten ?? Och arme, hebben die Franstalige burgemeesters ooit slechts een paar maal frans gesproken op een gemeemteraad ?? Waar was u de laatste 20 jaar ?? Of mocht u geen kranten lezen ??
  5) Boerenverstand ?? Die hebben wel meer verstand hoor. Als u denkt dat de Fransatligen hun kinderen naar het Nederlandstalig onderwijs sturen om Nederlands te leren, dan hebt u het mis voor. Het Nederlandstalig onderwijs is nu éénmaal beter georganiseerd. Daarenboven is hun achterliggende gedachte het invoeren van tweetalig onderwijs in Brussel.
  6) Bedankt voor de verduidelijking: u verkondigt dus het standpunt van het ACW, waarvan akte.
  7) Dat de wereld groter is dan de Vlaamse rand is me bekend. Dat alles nu reeds 3 jaar moet wachten op die splitsing is het gevolg van het ontbreken van die 5 minuten politieke moed van een van uw roergangers, die duidelijk de koers kwijtraakte.
  BHV splitsen zal zeker niet alle problemen oplossen, maar wel er één oplossen die nu reeds meer dan 25 jaar aansleept en mede oorzaak is dat andere niet opgelost raken.

  Beantwoorden
  • 25. acwvisie  |  18 april 2010 om 21:29

   Blijkbaar beland je tegenwoordig al op de Vlaamsgezinde brandstapel als je voorstellen van Franstaligen nog maar durft te citeren. Onderhandelen is geven en nemen. Ik begrijp niet hoe je kunt onderhandelen zonder toegevingen te doen, maar dat zal wellicht aan mij liggen.
   We kunnen natuurlijk teruggaan tot 20, 30, 40 jaar geleden, maar wat brengt ons dat verder? Misschien moeten we ook maar Zeeuws- en Frans-Vlaanderen gaan terugeisen van de Nederlanders en de Fransen. Tweetalig onderwijs? Wat is daar eigenlijk op tegen? In Wallonië (dus zelfs buiten de Brusselse rand) werkt men hard aan het enseignement d’immersion. Die onwil om Nederlands te leren is echt niet vol te houden. Mag ik er ook op wijzen dat de kennis van het Nederlands bij Franstalige er de voorbije jaren sterk op vooruit is gegaan. In Vlaanderen daarentegen gaat de kennis van het Frans stelselmatig achteruit. Vraag het maar aan de mensen in opleidingen vertaler of filologie.
   Tot slot vind ik het bedroevend dat iemand die geen rabiate Walenhater is automatisch bestempeld wordt als anti-Vlaams. Ik mag hopen dat niet iedereen zo zwart-wit denkt.
   De roerganger waar u het over heeft, is zeker niet de mijne. Ik werk voor een sociale beweging, niet voor een politieke partij. Wat ik moedig zou vinden, is dat iemand N-VA en FDF laat voor wat het is en echt begint te onderhandelen. Hopelijk vindt Dehaene volgende week voldoende mensen met gezond verstand die daartoe bereid zijn. Twee voornoemde partijen zullen er alles aan doen om elke mogelijk akkoord te saboteren. Als dit dossier ooit opgelost raakt, zijn ze immers hun bestaansreden kwijt. Eigenlijk bestaan ze bij elkaars gratie. Laf? Hun houding is laf. Aan de kant staan en roepen dat het nooit genoeg zal zijn en ondertussen de boel rustig laten verrotten, voor Vlamingen én Franstaligen.

   Beantwoorden
   • 26. impens g  |  19 april 2010 om 09:26

    Het gaat niet over “rabiate walenhaters” , wel over de grenzeloze arrogantie van schatrijke Franstalige Brusselaars ,; zij wensen zich niet aan te passen aan de streek waar zij zich vrijwillig gevestigd hebben.
    En Peter Heirman , nu begin je alles door elkaar te haspelen , nu sleur je er ook de -enkele – immersiescholen in Wallonie bij , weet wel , deze scholen zijn grote uitzonderingen .
    Maar wat baat het met U in discussie te gaan , geen enkel argument is voor U waardevol , immers U hebt per definitie gelijk en de “anderen” hebben ongelijk…
    Zo is immers de logica van mensen met oogkleppen.
    Weet wel , de Vlaming slikt uw voorgekauwde kost niet meer.

 • 27. De Gieter Gust  |  19 april 2010 om 11:08

  Het zou de redactie van Visie sieren als zij zouden inzien dat er hier een ondoordachte editie “Rechtuit” is gepubliceerd.
  Nu wordt er ook nog partijpolitiek bijgesleurd om toch maar de wederwoorden trachten te ontkrachten. Ideaal zou zijn dat de vlamingen geen vlaamse beweging of partijen zouden moeten oprichten om hun minimumrechten te vrijwaren,het ging hier aanvankelijk niet over partijpolitiek.
  Ik beaam de vorige schrijver zijn woorden,het heeft weinig zin om met P.Heirman te converseren. Des te jammer dat zo iemand via Visie een klankbord ter beschikking heeft en daardoor aan beinvloeding doet,méér dan men zou denken.
  Het is nogal vanzelfsprekend dat elke belg,van gelijk welk taalgebied,een vredevolle en welvarende samenleving wil.
  Maar ik herhaal wat ik eerder reeds beweerde,stilaan gaan we naar een situatie waarin de vlaamse randbewoners voor zichzelf faciliteiten zullen aanvragen.
  Om dat te illustreren als slot van mijn betoog : In onze plaatselijke gemeente-kleuterschool en lagere school waar dus ook vele inwijkelingen hun kinderen brengen,kreeg vorige maand een klasjuffrouw die één van de ouders te woord stond in het frans (uit noodzaak,de moeder sprak enkel frans) de opmerking dat zij zo slecht in het frans praatte.
  Dit is een banaal voorbeeld om u toch maar eens te laten voelen wat u in haar plaats zou denken hiervan.
  Wij kunnen alleen maar hopen dat Visie in volgende editie van “Rechtuit” nog terugkomt op dit artikel en de moed heeft om tenminste te nuanceren. De titel “Rechtuit” kan toch geen vrijgeleide zijn om vlaamse burgers te verdelen?

  Beantwoorden
 • 28. Raoul De Wolf  |  19 april 2010 om 21:30

  Peter Heirman blijkt een specialist te zijn in het rond de pot draaien om toch maar zijn groot gelijk te kunnen halen. En het cliché van “Walenhaters” er bij halen is, zoals eerder opgemerkt , een argument dat niet opgaat. Het gaat niet over het haten van Walen , maar wel over het feit dat er een bepaalde kaste van francofonen bestaat die zich asociaal gedraagt door zich niet te willen integreren in het lokaal weefsel. En dat dit goedgepraat wordt door een organisatie die zich Christelijk én sociaal noemt is toch een brug te ver.

  Beantwoorden
 • 29. Jan Demyttenaere  |  19 april 2010 om 22:40

  De taaltest van Peter Heirman

  Met stomme verbazing las ik het artikel in Visie van 16/04/10.

  De talrijke reacties, commentaren vind ik terecht.

  Het is pijnlijk vast te stellen hoe dit artkel in de kaart speelt van de frantalige bourgeois die geen respect hebben voor de gewone vlaming.

  Met alle respect voor ieders mening ,hopelijk is dit niet de mening van het ACW.

  Aub Visie bespaar ons deze respectloze visie.

  Beantwoorden
 • 30. Strackx Gilbert  |  20 april 2010 om 11:27

  Ik vind uw artikel eenzijdig en eerder tendensieus dan objectief.
  1. Het is niet juis dat woningen of bouwgrond enkel nog verkocht mogen worden aan Nederlandstaligen. Wat ook de moedertaal van de kandidaten is, er wordt enkel een kennis van het Nederlands gevraagd en dit is niet hetzelde als Nederlandstaligen.
  2. Uit ervaring weten wij dat, wat specifiek dan Frastaligen betreft – cfr. de faciliteitengemeenten – dat, indien ervoldoende Franstalige inwoners zijn meen eerst faciliteiten vraagt om dan later de aanhechting bij Brussel te vragen.
  3. Onvoldoende kennis van het Nederlands bij inschrijving in het lager onderwijs leidt heel dikwijls naar doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs omdat meeestal de thuistaal van de jongeren niet het Nederlands is. De testen van het CLB – deze kunnen uiteraard verbeterd worden – passen dus niet in het rijtje maar willen jongeren juist kansen geven om succesvol de eindtermen te behalen in het gewoon lager onderwijs en niet hun onderwijsloopbaan in het buitegenwoon onderwijs te moeten doorbrengen.

  Beantwoorden
 • 31. Waes Walter  |  20 april 2010 om 11:30

  Peter,

  U woont zeker niet in een gemeente waar u wordt overrompeld door Franstalige arrogantie en alwaar de (Vlaamse) winkeliers op de duur ook overschakelen op eentalig Frans.
  Dat onze politiek een knoeiboel is, daar ben ik het met u eens.
  MVG
  Walter W.

  Beantwoorden
 • 32. Wim Vandendriessche  |  20 april 2010 om 11:39

  Wat vind ik dit alles toch pijnlijk om te lezen !! De verrechtsing van de maatschappij is nu duidelijk geen woord meer dat enkel wordt gebruikt in politieke debatten, maar ook echt concreet gedachtegoed wordt. Zelfs in een nationale werknemersorganisatie !

  Ik persoonlijk lees de tekst van Peter Heirman als een oproep voor de basiswaarden van ACW: verdraagzaamheid, respect, levenskwaliteit. Dan lees ik de harde, vlaamse lezersreacties en ik denk: waarom moeten deze mensen zonodig als een front de Grote Vlaamse Waarheid verdedigen? Wat is er verdorie mis met een beetje kritiek op ons vlaams navelstaren? Wat is er mis met verdeel denken?

  Er was een tijd dat andere landen zoals bv. Spanje de mosterd kwamen halen in België om hun regio’s meer structurele autonomie te geven, maar ik vind de mosterd al lang te zuur geworden.

  Ik lees ergens in een reactie dat Peter Heirman waarschijnlijk piepjong is. Er wordt dus gesuggereerd dat men vanuit het verleden moet kunnen redeneren om naar de toekomst te kijken. Misschien is dat net het punt waar Visie voor mij een lans kan breken: een bladzijden omslaan en enkel heden en toekomst laten tellen. Een waardige toekomst voor alle werknemers. Zo heb ik ook altijd de ondertoon van de artikels van Visie geïnterpreteerd. De toekomst in Vlaanderen, Brussel en België.

  Ga wat mij betreft surfen naar de blogs van NVA en dergelijke, daar zal u op nog meer applaus kunnen rekenen. Al kan het ook zijn dat er niemand meer naar u luistert, want het is daar al tot vervelens toe gezegd dat Vlaanderen altijd maar de dupe is. Draai de plaat eens om. Hier bij Visie durft men tenminste nog eens een debat aangaan en een – voor sommigen, voor mij niet- onverwachte stelling poneren.

  En noem mij nu gerust ook piepjong: ik zal het als een compliment beschouwen.

  met vriendelijke groeten
  Wim Vandendriessche

  Beantwoorden
  • 33. Raoul De Wolf  |  20 april 2010 om 21:41

   Beste,
   Ik heb reeds een paar malen aan Peter Heirman gevraagd, en ik herhaal dat nogmaals, of de Franstalige collega’s al ooit een oproep geplaatst hebben aan hun Franstalige lezers voor verdraagzaamheid, respect, levenskwaliteit… ten overstaan van hun Vlaamse landsgenoten of zijn het nog maar eens enkel de Vlamingen die worden verzocht zich dienstbaar op te stellen zoals in het Belgique de papa? Oui Monsieur, à votre service Madame….

   Beantwoorden
 • 34. Gust De Gieter  |  20 april 2010 om 14:56

  Stilaan vallen de maskers één voor één, er moet kleur bekend worden. Deelnemen aan de macht en binnen het establishment blijven is het belangrijkste. Ook als dit ten koste is van vlaamse samenhorigheid.
  De burgemeester van Lennik,(die u zeker niet bij zogezegd extreem-rechts kunt catalogeren),heeft in zijn pink meer moed dan alle exellenties die onze belangen gaan verdedigen.
  U mag er zeker van zijn dat heelwat mensen zwaar teleurgesteld zijn in de ongenuanceerde publicatie van P.Heirman.

  Beantwoorden
 • 35. Johan De Valck  |  20 april 2010 om 21:29

  Beste Heer Heirman, graag wens ik de degens te kruisen wat betreft het wederwoord.

  1. Je hebt gelijk: verwijten zijn geen argumenten en daar hoef je niet op te reageren. Spijtig genoeg zal dit ongeveer het enige punt zijn waar we het over eens zijn.

  2. Het is inderdaad correct dat het probleem BHV an sich niet ongrondwettelijk is. Wel de creatie van de provinciale kieskringen van paars waarbij de provincie Vlaams-Brabant niet als kieskring werd beschouwd maar waar men alles bij het oude heeft gelaten voor de federale verkiezingen. De uitspraak van het Grondwettelijk Hof heeft hiermee de doos van Pandora definitief geopend en een terugkeer naar de vroegere arrondissementele kieskringen in se onmogelijk gemaakt. Het Brussels Gewest uitbreiden met de zes faciliteitengemeenten lost het probleem niet op tenzij dit het wisselgeld is voor de splitsing. Maar ik vermoed dat je dit beseft en dat het enkel maar als provocatie moet worden beschouwd.

  3. Onderhandelingen moet je voeren. Ook een vakbond grijpt niet meteen naar het stakingswapen. Maar men tracht al meer dan 30 jaar een oplossing te vinden voor de splitsing van BHV en vooral voor een splitsing van het gerechtelijk arrondissement BHV. Dit laatset zou zowel Franstaligen als Vlamingen in de Rand en Brussel heel wat meer juridische zekerheid en vooral een snellere justitie geven. Men stuit tot op heden steeds op een njet van de Franstaligen. Meer nog, ze willen er gewoon niet over spreken. Ik denk dat een vakbond geen 30 jaar zou wachten om eenzijdig het bedrijf plat te leggen via een staking.

  4. Politici hebben een voorbeeldfunctie m.a.w. zij moeten zeker als eerste de wet naleven. Als Franstalige burgemeesters manifest weigeren de wet na te leven, dan moeten zij gesanctioneerd worden. Dat de Vlaamse burgemeesters weigeren verkiezingen te organiseren is logisch. Zij volgen de uitspraak van het Grondwettelijk Hof en zouden in geval van organisatie zich schuldig maken aan ongrondwettelijke daden met name het organiseren van verkiezingen die ongrondwettelijk zijn. In andere landen is men al voor minder op straat gekomen om nieuwe verkiezingen te eisen. Je kan je bovendien de vraag stellen of de manier waarop de uitslagen goedgekeurd worden wel erg democratisch zijn. De verkozenen moeten zelf oordelen over de grondwettelijkheid van de voorbije verkiezingen m.a.w. zij zijn rechter en partij. Dit druist in tegen alle democratische en rechtvaardigheidsprincipes. Dit even terzijde.

  5. Slechts een minderheid van de Franstaligen sturen hun kinderen naar het Nederlandstalig onderwijs omwille van het feit dat ze Nederlands zullen leren. Het is mooi meegenomen maar het is niet de reden. Dat hebben Franstalige ouders van kinderen die in de klas van mijn kinderen zitten, zelf al meerdere keren gezegd. De voornaamste reden waarom ze de kinderen naar het Nederlandstalig onderwijs sturen, is de hogere kwaliteit, meer middelen in het Nederlandstalig onderwijs, de nabijheid van de school waar ze wonen en vooral de hoge concentraties van allochtonen in de Franstalige scholen. Dit laatste is volgens hen niet uit racistische overwegingen maar louter door het feit dat deze kinderen het onderwijspeil enorm naar beneden halen. Tja, hoe je het ook maar uitlegt. Als een Vlaming dit zou zeggen (en wellicht zal die dat ook zeggen), wordt hij meteen op de brandstapel gezet.

  6. Als dit ook de mening is van ACW dan denk ik dat stilaan veel Vlamingen waaronder ikzelf eens serieus moeten nadenken of wij samen met ons gezin bij de organisaties van het ACW moeten blijven. Als het ACW wil blijven wegen dan zal ze dit niet enkel kunnen met de Franstaligen want die kiezen nog massaal voor de socialistische organisaties. Maar alle gekheid op een stokje: de leden van het ACW verwachten een objectieve benadering van de problematiek. Geen simplificatie of sloganeske benadering. De tijd van Daens waar je de mensen moesten betuttelen door alles simpel uit te leggen, is allang voorbij.

  7. De wereld is inderdaad groter dan de Vlaamse Rand maar het is tekenend dat de problematiek van de Vlaamse Rand een echte afspiegeling is van de hele Belgische problematiek. Over elk punt zijn Vlamingen en Walen het momenteel oneens: snelrecht om de criminaliteit aan te pakken, een justitiehervorming, de nachtvluchten en een eerlijke spreiding conform de veiligheidsoverwegingen, de sanering van de begroting, de verkeersveiligheid en verkeerspreventie, de verdeling van de boetes, de opvang van asielzoekers, de economische reconversie, de strijd tegen de werkloosheidsval, de deontologie van politici, de strijd tegen de ontsporing in de sociale zekerheid, de wapenuitvoer en de deontologie hier rond, de tabakspreventie, rookverbod in de horeca, de hulp aan ontwikkelingslanden , de ontsluiting van de Ring, ….. en zo kan ik nog vele zaken opsommen. Ze hebben allen één ding gemeenschappelijk: de houding van beiden landsdelen ten aanzien van deze zaken staat nagenoeg diametraal tegenover elkaar. Vandaar de inertie in het Belgisch staatsbestel. Vandaar dat de problemen niet aangepakt worden wat heel wat anders is dan dat deze uitgesteld worden door het probleem BHV. Spijtig dat u (of blijkbaar ACW) deze visie niet durft te brengen en zich “à la Vlaams Belang” vergrijpt aan simpele slogans.

  8. Tenslotte wil ik er zelf nog eens aan toevoegen dat als je opkomt voor je Vlaamse identiteit en cultuur in je eigen streek, je niet per definitie een Walenhater bent. Ik heb niets tegen Walen of andere mensen. Ik eis enkel respect voor mijn identiteit, cultuur en taal zoals Franstaligen dit terecht voor hun taal en cultuur in hun regio doen. Het valt me overigens op hoeveel inspanningen Walen vooral in de toeristische centra doen om Nederlands te spreken. Mooi maar waarom kunnen de Franstaligen dat dan niet als ze in Vlaanderen komen wonen. Als ik me morgen in Wallonië, Spanje of waar ook ter wereld vestig, moet ik me ook aanpassen. Dat getuigt van respect voor de gemeenschap die je gastvrij ontvangt. Dit respect maakt een verdraagzame samenleving mogelijk.

  Als uitsmijter:
  Het valt me overigens op dat bv. een UZ Jette elke inspanning doet om Franstaligen in hun taal te helpen. Daartegenover staan de Franstalige ziekenhuizen zoals Erasmus of Saint-Luc waar men pertinent weigert Nederlands te spreken zelfs met kinderen die de andere taal helemaal nog niet machtig zijn. Onkunde of onwil? Terecht heeft Brussels parlementslid en echte ACW’er Walter Vandenbossche dit probleem andermaal aangekaart. Misschien moet het ACW hem nu maar uit zijn rangen stoten omdat hij gedurfd heeft een Vlaams standpunt in te nemen?

  Beantwoorden
  • 36. acwvisie  |  21 april 2010 om 11:09

   Oef! Eindelijk eens iemand die met echte argumenten op de proppen komt, ook al zijn het de mijne niet.

   2. Eigenlijk zegt u hier grosso modo hetzelfde als ikzelf. Franstalige voorstellen citeren zie ik echter niet als een provocatie.

   3. Over het gerechtelijk arrondissement heeft u gelijk. Ik begrijp ook niet welk probleem Franstaligen daar mee hebben. Voor het kiesarrondissement ligt dat volgens mij anders. De samenlevingsproblemen in de Rand kunnen enkel opgelost worden in dialoog. Zolang partijen als FDF en N-VA iets in de papte brokken hebben, is een oplossing zeer moeilijk (zoniet onmogelijk). dat blijkt nu eens te meer.

   4. Zoalng de wet niet is gewijzigd, hebben burgemeesters hem na te leven. Zo simpel is het. En vastgoedmakelaars onder druk zetten is al helemaal onwettig.

   5. Misschien heeft u ten dele gelijk, maar de complete aversie tegenover het Nederlands is dan toch op zijn minst overdreven. Altijd opletten ook met individuele voorvallen te veralgemenen. Ik kom in Brussel nogal wat Franstaligen tegen die behoorlijk Nederlands spreken.

   6. Uiteraard zou het jammer zijn, zowel voor u als voor het ACW, als u uw lidmaatschap zou opzeggen. Toch één groot misverstand uit de wereld helpen. Franstaligen kiezen helemaal niet massaal voor socialistische organisaties. Het ACV is ook in Brussel en Wallonië al meer dan 20 jaar veruit de grootste vakbond. Kijk naar de laatste sociale verkiezingen in 2008. In Vlaanderen haalde het ACV meer dan 60 %, in Wallonië klommen we ook vlotjes boven de 50 % en in Brussel zaten we daar net onder, maar zijn we dus ook veel groter dan onze rode broeder. Franstaligen hebben dus toch meer met ons gemeen dan je op het eerste zicht zou denken.
   Overigens heerst bij ons een uitstekende verstandhouding tussen Nederlands- en Franstaligen. Op vergaderingen spreken wij elk onze taal en begrijpen we elkaar. Als dat bij ons kan, waarom zou dat dan elders niet kunnen?

   7. Dat is de kip of het ei. N-VA heeft elk beleid twee jaar lang geblokkeerd om dan te kunnen zeggen dat België niet werkt. Tja, het is maar hoe je het bekijkt natuurlijk. Zelfde verhaal voor FDF.

   8. Iedereen praat hier voortdurend over de Vlaamse identiteit. Kan iemand mij eens uitleggen wat dat inhoudt? Ik zie ook heel veel verschillen tussen Vlamingen onderling. Er zijn katholieken, moslims, vrijzinnigen, armen, rijken, werkzoekenden, werkenden, de ene houdt van balletjes in tomatensaus, de ander van spaghetti, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Overigens is Vlaanderen een even kunstmatige constructie als België of Wallonië. U heeft wel gelijk dat zonder wederzijds respect verdraagzaamheid onmogelijk is. Daar ontbreekt het nu aan bij sommigen, langs beide kanten van de taalgrens.

   Uw uitsmijter, daar kan ik mij alleen maar bij aansluiten. Zo zie je maar, opletten met veralgemeningen.

   Beantwoorden
 • 37. Sibbens Nadine  |  21 april 2010 om 09:57

  Eerst en vooral als men in het buitenland vraagt achter de mening over de Vlamingen , zal men steeds hetzelfde horen : harde , stille onopvallende burgers die kwalitatief hoogstaand werk verrichten die op de korstst mogelijke tijd zich aanpassen en de taal spreken die ter plaatse wordt gesproken . Dat is geen cliche maar de realiteit .
  Als men in Italië, Frankrijk, Frans Canada of Zuid Amerika een restaurant wilt openen en men spreekt de taal niet van deze landen gaat uw restaurant gewoon niet open en daar krijgt niemand een slappe lach .
  Dan de zogezegde voorwaarden die de immokantoren eisen , vergeet er aub niet bij te vermelden dat de kopers wel worden geronseld in de franstalige regio in de hoop dat de Vlaamse rand helemaal verfranst . En dan die “onverdraagzame ” Vlamingen vragen dan op een beleefde manier dat men zich aub wilt aanpassen en wat doen de franstaligen , zij vertikken dit ! Intgegendeel zij passen de grondwet niet toe, schenden de taalwetten en discrimeneren op een schandalige en onmenselijke manier ONGESTRAFT weeerloze , zieke en terminale Vlaamse patiënten in de brusselse ziekenhuizen die dan wel gefinanciërd worden door diezelfde Vlamingen maar dat zal de CM wel weten niet ?
  Daar heb ik uw ” journalist” nog nooit een woord over horen reppen ! Raar voor een journalist van een christelijke ziekenzorgorganisatie . Hoe komt dat onwetendheid, niet willen weten of past het niet in zijn politieke strategie ?
  Normaal zijn de vereisten voor een goede journalist de burger JUISTE INFORMATIE , OBECTIVITEIT EN FEITEN TE VERMELDEN .
  Dit wordt door het artikel van alweer Peter Heirman tegengesproken .
  Ik hoop van harte dat de vele burgers die zich hebben aangesloten bij de CM zich stilletjes beginnen vragen te stellen over de houding vandeze instantie . Ik ben steeds lid geweest en heb geen klachten ondervonden , maar als ik die onzin moet blijven lezen van dit soort journalistiek , begin ik echt na te denken om mijn lidmaatschap op te zeggen en als iedereen die niet akkoord is met deze leugens dit ook beslissen , zal de grootte van deze organisatie vlug wijzigen .
  Ik weet ook niet of die “journalist” van dienst ooit heeft gesproken met mensen van zulk speelplien of met onderwijzers die een klas of groep kinderen hebben of krijgen toegewezen die 14 verschillende talen spreken en waar u als verantwoordelijke dan alls aan moet uitleggen ?
  Ik vraag me af komen sommige journalisten ooit uit hun bureau of blijven ze vanachter hun pc onder hun kerktoren hun mening aan iederien opdringen ?
  Peter Heirman , zet eens een stapje in de wereld en doe uw ogen open of ga eens vrijwilligerswerk doen in bepaalde probleemwijken of in een Brussels ziekenhuis en schrijf dan nog eens een artikel .Mar ik weet niet of ik dan nog lid ben van de CM

  Beantwoorden
 • 38. HEMELAERS  |  21 april 2010 om 11:58

  Vanwaar die aversie tegen het NVA (en schijnbaar ook het FDF) Peter??

  Enerzijds schrijft u dat u de visie van een sociale organisatie weergeeft, anderzijds valt u steeds enkele -dezelfde- politieke partijen aan.
  Vergis ik mij, of zijn die Vlaamse burgemeesters in de Rand die volgens u de wet niet respecteren, niet van een andere politieke strekking??

  Neen, het probleem ligt niet bij één of twee partijen, maar in het jarenlang negeren van terechte Vlaamse verzuchtingen, niet alleen door de Franstaligen, maar ook door de toenmalige meerderheidspartijen.

  Wat die kennis van het Nederlands betreft, blijkbaar werkt u in een mij onbekend deel van Brussel, zelf heb ik daar nochtans meer dan 20jaar – van 1983 tot 2005- gewerkt en helaas regelmatig moeten vaststellen dat je als Vlaming, ook als klant, niet van tel waart.
  Helemaal ergerlijk is de toestand in sommige ziekenhuizen, een Vlaming is er net vee, persoonlijk heeft die behandeling mij inderdaad “ver-rechts” zoals u het graag uitdrukt.

  Dialoog tja, ik vrees dat de Franstaligen daartoe nog steeds niet bereid zijn, zo gewoon zijn ze het dat wij toch op hun eisen ingaan.

  Toch een tip: sla er eens een paar geschiedenisboeken – ook sociale geschiedenisboeken – op na, misschien krijgt u dan een beter inzicht in wat een Vlaming of een Waal onderscheid.
  Een Belg?? Vraag dat maar aan Jules Destrée.

  Beantwoorden
  • 39. acwvisie  |  21 april 2010 om 21:34

   Beste heer Hemelaers,

   Mjn aversie voor N-VA en FDF heeft ermee te maken dat zij leven bij de gratie van conflict en onverdraagzaamheid. ik vind dat misselijkmakend. Niet meer of minder.

   De burgemeesters in de Rand behoren inderdaad tot andere partijen, maar ik vind hun gedrag even goed verwerpelijk.

   Wat die kennis van het Nederlands betreft, ik denk dat er de voorbije 20 jaar (en zeker de laatste 10 jaar) effectief een kentering gekomen is. Ik maak het zelfs geregeld mee dat ik in Brussel Franstaligen in het Frans aanspreek en zij mij in het Nederlands antwoorden. Dus ja, in dialoog treden kan wel degelijk de dingen ten goede keren.
   De toestanden in Brusselse ziekenhuizen zijn inderdaad onaanvaardbaar. Vandaar dat ik ook de uiwassen aan beide kanten van de taalgrens veroordeel.

   Beantwoorden
 • 40. mutsaerts m.  |  21 april 2010 om 15:55

  Ik heb nog nooit gereageerd op enig artikel in de pers ; ik denk altijd het zal wel koelen zonder blazen als ik iets lees waar ik het niet mee eens ben. Maar na het lezen van ‘Taaltest’ in uw blad deze week was ik ronduit woest. Al bij de eerste alinea’s kon ik mijn ogen niet geloven, en het ging van kwaad naar erger.
  Moeten wij ons schamen om Vlaming te zijn ? Mogen wij niet proberen onze eigenheid te behouden ? Hebben wij het recht niet om onze eigen taal te promoten ? Als ik in Wallonië ga wonen, spreek ik Frans. Ik verwacht dan ook dat anderstaligen die in Vlaanderen komen wonen of werken, Nederlands spreken. Alle maatregelen die dit bevorderen zijn welkom, anders spreken wij binnenkort allemaal Frans of Arabisch of …
  Wanneer ik in de pers lees dat niemand wakker ligt van de splitsing van BHV en dat ‘het volk’ vraagt dat men overgaat naar het oplossen van de serieuzere problemen, vraag ik mij af hoe wereldvreemd die journalisten zijn.
  Ik hoop dat dit artikel een éénmalige zijsprong was en dat Visie zich voortaan zal onthouden van zulke onzinnige artikelen, zoniet zie ik mij genoodzaakt mijn lidmaatschap op te zeggen.

  Beantwoorden
 • 41. Beukeleirs  |  21 april 2010 om 17:45

  Indien jullie redacteur P.Heirman niet weet hoe hij de door hem besproken feiten aan een buitenlander moet uitleggen, wil ik hem bij deze graag helpen.
  Ik stel vast dat een Marokkaan die zich in Nederland vestigt, het vanzelfsprekend vindt dat hij nederlands leert.Ook de buitenlanders die naar Frankrijk emigreren leren zich in het frans uitdrukken.De Leuvenaar die uitwijkt naar Beauvechain of Grez-Doiceau zal zich vanzelfsprekend van het frans bedienen in het plaatselijk gemeentehuis. Kortom, overal ter wereld passen de immigranten zich aan en leren er de plaatselijke taal; daarom moeten zij hun oorspronkelijke taal in hun familiekring trouwens niet opgeven!
  Alleen in Vlaanderen blijkt dit niet vanzelfsprekend te zijn. De VRT-journalisten interviewen regelmatig immigranten die hier al tientallen jaren gevestigd zijn wel in het frans of engels,de bediende op het gemeentehuis zal de immigranten wel in het frans of het engels te woord staan;anderzijds vertikken vele inwijkelingen die in mijn buurt wonen ,in of rond de Universiteit te Leuven werken en hier voor vele jaren verblijven of zich zelfs hier definitief willen vestigen , het om een woordje nederlands te spreken. Wij, mensen van goede wil, passen ons aan ; vele immigranten en buitenlanders leveren geen enkele inspanning daartoe,en rekenen dar zelfs op.
  En dan vinden redacteuren van het slag van Heirman het vreemd dat gemeentebesturen zich inzetten voor het behoud van eigen taal en cultuur!Opkomen voor eigen identiteit en bevolking is voor deze opiniemakers bekrompen en racistisch en getuigt zogezegd van navelstaarderij!
  Naar mijn mening zijn het juist dergelijke opiniemakers en de politieke partijen die zij dienen die de knoeiboel van BHV veroorzaakt hebben.
  Indien er op dit artikel dan ook geen correctie volgt die blijk geeft van een meer genuanceerde benadering van de besproken problematiek, kan ik niet anders dan mijn verachting uit te drukken t.o.v. deze redacteur en de organisatie die hij vertegenwoordigt.

  Beantwoorden
 • 42. Ivan Blauwhoff  |  21 april 2010 om 23:00

  Om te beginnen wil ik stellen dat ik verheugd ben dat ik niet de enige ACW-er was die begon te koken bij het artikel ‘taaltest’.

  Heb net de boeiende woord en wederwoord discussie hierboven gelezen en moet nog steeds concluderen dat het artikel een echte schande is. Bovendien lees ik hier net on-line de volgende Visie met een oproep van Cortebeeck.” Er moet een eerbaar compromis gevonden worden om ‘de echte problemen’ aan te pakken”. Weinig beterschap in het vooruitzicht dus.

  De essentie van het probleem is toch duidelijk. Het misplaatste superioriteitsgevoel op gebied van taal en cultuur van de Franstalige Brusselaars. Dit is helaas de rode draad door onze vaderlandse (nu ja) geschiedenis. Onze taal (ja ook die van u Peter) werd beschouwd als een taal van de boerkes, zeker geen taal die nuttig kon zijn in het recht,de administratie,het onderwijs (cfr de uitspraken van Mercier onze grote kardinaal), het leger,de diplomatie,….. De lijst is eindeloos lang en dieptreurig. Het is dankzij de door u zo verguisde Vlaamse Beweging en haar politieke componenten dat we die moord op onze eigen taal hebben kunnen doen stoppen. Andere taalgroepen hadden minder kans (Bretoenen, Frans-Vlamingen, Walen,…). Het is dankzij die Vlaamse Beweging dat wij hier met mekaar communiceren in het Nederlands, en dat generaties Vlamingen toch in hun eigen taal de sociale ladder konden beklimmen.In het begin van vorige eeuw nog zeer beperkt, en pas na WOII zonder al te veel nadeel door hun moedertaal (alhoewel). Toch een zeer sociaal gegeven is het niet ?
  En dat dankzij een beweging en haar politieke component vandaag ,de N-VA, die volgens u leeft bij de gratie van ‘conflict en onverdraagzaamheid’. Dat is toch zo van de pot gerukt.

  Sinds wanneer is opkomen voor je eigen taal als onderdeel van je eigen identiteit conflictueus of onverdraagzaam ? Sinds wanneer is het vragen om perfect democratisch gestemde taalwetten te doen naleven conflictueus of onverdraagzaam?

  Weet u wat echt onverdraagzaam is ? Weten en willens in een ander taalgebied gaan wonen en daar mordicus weigeren de taal van haar inwoners te leren. Of toch een minimum zodat je je kan bewegen in de publieke ruimte. Wat mensen thuis aan hun keukentafel praten kan en mag ons niet bezighouden, maar de beleefdheid en het respect naar je nieuwe buren toe vereist toch een taalkundige aanpassing ? Net zoals de honderden duizenden Vlamingen dat deden begin 20e eeuw en net zoals nog steeds vele Vlamingen dat doen rond de taalgrens en in de Ardennen. Zonder gezever, zonder geroep en zonder te kunnen stemmen op Nederlandstalige kandidaten.

  Waarom willen de Franstaligen dat niet? Omdat ze hun taal en cultuur superieur vinden aan die van ons. Zo heeft Vlaanderen lijdzaam de taalgrens zien opschuiven naar het Noorden, en Brussel zien verfransen en uitdeinen tot de huidige BXL19. En nu zeggen we, ça suffit. Tot hier en niet verder. Als je bij ons komt wonen, wees welkom, maar leer de taal. We verwachten dat van inwijkelingen uit de Maghreb, uit de Balkan en dus ook van jullie. En daar draait BHV rond, en ook de door u aangehaalde (vertwijfelde) pogingen van gemeentebesturen om die verfransing in te dammen. Dat die niet altijd even makkelijke uit te leggen zijn zonder de hele context te schetsen begrijp ik maar …..

  – kent u één restaurant met een Nederlandse naam in pakweg Nijvel ?
  – denkt u nu echt dat uw kind op een Franstalige schoolpleinwerking terecht kan met enkel kennis van de Nederlandse taal.
  – denkt u echt dat u rustig in het Nederlands uw marktaankopen kan doen over de taalgrens?

  De door u zo verguisde maatregelen passen ze daar al decennialang toe, zonder dat iemand daar over struikelt.

  Dus beste Peter, voor u de belerende vinger opsteekt naar uw taalgenoten, kijk eens over de taalgrens als je onverdraagzaamheid zoekt, en zoals door anderen al aangehaald, zoek eens uit wat onze Waalse tegenhangers van Visie zoal schrijven om de gemoederen aan hun kant te bekoelen. Ik wacht vol spanning op het resultaat.

  Beantwoorden
 • 43. Gust De Gieter  |  21 april 2010 om 23:13

  P.Heirman zit zeker niet verlegen om krasse uitspraken,het gedrag van de burgemeesters in de rand vind hij dus verwerpelijk.
  Michel Doomst van Gooik,een man waar ik trouwens veel respect voor heb,zal het graag horen,samen met zijn collega’s.
  Het komt er steeds op neer dat men van de vlamingen tolerantie,
  geduld,verdraagzaamheid,tegemoetkoming,loyaliteit verwacht.
  We hebben het nooit anders geweten.
  Via de lezersreacties,sommige spontaan verontwaardigd en geschrokken,andere sterk gestoffeerd en onderbouwd,zou u een beetje bezinning moeten opdoen.Maar neen dus.
  Ik vind het de schande voorbij.

  G.De Gieter

  Beantwoorden
 • 44. Leve de hangjongere « Visie  |  6 mei 2010 om 11:42

  […] we beginnen op school. Al van in de kleuterklas worden kinderen getest, opgevolgd en moeten ze dingen kunnen. Het maakt de overgang naar het eerste leerjaar minder […]

  Beantwoorden
 • 45. De 10 van 2010 « Visie  |  28 december 2010 om 20:01

  […] 10. Opinie: Taaltest […]

  Beantwoorden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Welkom op de blog van Visie! Hier vind je…

films
boeken
theater
expo’s
vakantie- en actietips
jeugd
Ideeën of een reactie? Laat ze zeker achter!

Meest gelezen

Aantal bezoekers

 • 248.243 bezoekers

%d bloggers liken dit: