Opinie: Hoogedele heer Geert van Bourgeois I

26 mei 2010 at 22:36 31 reacties


Geert Bourgeois, de Vlaamse Mandela, of was het nu Kennedy?

Eindelijk zie ik het klaar en duidelijk. In Brussel-Halle-Vilvoorde waren de geesten van Martin Luther King en Gandhi rond. Hoe konden wij met zijn allen zo verblind zijn? Dit wordt werkelijk een keerpunt in de wereldgeschiedenis. Uw passage op Radio 1 vorige week kon wel tellen, qua name-dropping dan toch (helaas, voor die Engelse term heb ik nog geen Vlaams alternatief gevonden, maar u heeft ongetwijfeld enkele suggesties klaar).

Beste Geert (helaas kan ik u nog geen graaf van Vlaanderen noemen, daar bent u nog enkele verkiezingsoverwinningen van verwijderd), u heeft duidelijk iets met mythes. Uitgerekend uw Vlaamse beweging grijpt graag terug naar die rijke geschiedenis van Vlaanderen om uw eisen gestand te doen.

Helaas is nu gebleken dat u zich daarbij niet laat hinderen door enige historische kennis. Martin Luther King protesteerde tegen discriminatie en apartheid in de Verenigde Staten. Zwarten die achteraan op de bus moesten, die geen recht hadden op waardig werk of onderwijs, zelfs geen volwaardig stemrecht.

 

 

Koloniale onderdrukking

Gandhi kwam in India op tegen de brutale koloniale onderdrukking door de Britse kolonisator, waarbij mensen zonder enige vorm van proces in de gevangenis konden belanden.

U vindt hun strijd vergelijkbaar met burgemeesters die verkiezingen boycotten. In dat geval bent u ongetwijfeld de Nelson Mandela van Vlaanderen (of vergelijkt u zich eerder met John F. Kennedy of, waarom niet, met Franklin D. Roosevelt?). Je moet jezelf graag zien om van anderen te kunnen houden, zegt het spreekwoord, maar overdrijven is natuurlijk nooit goed.

 

 

België en Vlaanderen

In een adem waag ik een poging om uw historische kennis toch enigszins bij te spijkeren. U en de uwen doen de constructie België af als iets onnatuurlijks, zonder enige voorgeschiedenis. Daarin heeft u zelfs overschot van gelijk. Alleen, geldt hetzelfde ook niet voor Vlaanderen?

Ons graafschap was ooit wel eens enkele decennia onafhankelijk, maar is eigenlijk bijna voortdurend in handen geweest van buitenlandse mogendheden. Van Spanjaarden, over Oostenrijkers tot Fransen en Hollanders. Eigenlijk zijn we allemaal een beetje bastaard. En, meneer Bourgeois, met zo’n naam is de kans zeer reëel dat u – o, gruwel – Frans(talig) bloed door de aderen voelt stromen. Laat het echter niet aan uw hart komen. In het dierenrijk zijn het de bastaards die het makkelijkst overleven en zijn het de raszuiveren die ten onder gaan aan inteelt.

Peter Heirman

Entry filed under: Opinie. Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Nieuws: Velt wint Prijs voor Vrijwilligerswerk Pascal Duquenne, een leven met Down

31 reacties Add your own

 • 1. S. Vandecasteele  |  27 mei 2010 om 15:50

  Geachte heer Peter Heirman,
  Iemand belachelijk maken is een zeer goedkope vorm van kritiek uiten. Ik zal me daartoe niet verlagen, maar wel enkele feiten aanhalen.
  U vindt het erg wat de burgemeesters doen in de grote Vlaamse rand rond Brussel, maar ziet er geen graten in dat de burgemeesters van de faciliteiten gemeente de wet aan hun laars lappen. Waarom deze 2 maten en gewichten.
  Ik veronderstel dat u weet dat het huidige kiesarrondissement BHV wettelijk niet in orde is en daar heeft u ook blijkbaar geen problemen mee.
  Zoals de heer Bourgeois het stelt gaat het duidelijk over discriminatie. Ik vraag me af of u wel de inpakt kent van het huidige systeem, wat de gevolgen zijn voor het verkiezen van Franstaligen in het Vlaamse gewest. Ik heb in de rand gewoond en heb ervaring met het meerderwaardigheidsgevoel van de kapitaalkrachtige Franstaligen in de rand. Ze hebben geen respect voor de Vlamingen.
  Bekijkt de geschiedenis van België. Hoe werden de Vlaamse soldaten tijdens de oorlog aangesproken? Welke postjes kregen de Vlamingen bij de Franstalige Brusselaars? Hoe lang heeft het geduurd voor er Nederlandstalig onderwijs was. Sinds wanneer zijn er Nederlandstalige universiteiten? In dit land hebben Vlamingen altijd moeten strijd voeren om hun recht te krijgen. Van respect gesproken.
  De Vlamingen zetten een partij,die discrimineert, aan de kant. De Franstaligen maken van de extremistische partij het FDF , die geen respect voor de Vlamingen heeft, ze hebben het kapitaal, hun kopman.
  Dat zou u wel nog kunnen leren aan de Franstaligen: het eigen nest niet te bezoedelen en zelfrespect te hebben.
  Ik vraag me af wat het ACW bezielt?
  S. Vandecasteele

  Beantwoorden
 • 2. Nolf Bertrand  |  27 mei 2010 om 18:23

  Peter Heirman, spijtig dat u gruwelt over het feit dat er eventueel Frans(talig) bloed door de aderen vloeit van onze Geert Bourgeois. Ik heb het even voor u opgezocht zodat u vanaf nu niet meer moet twijfelen aan zijn identiteit. De voorouders van Bourgeois zijn sinds 1678 permanent aanwezig in Izegem. De Izegemse stam – oudvader, Nicolaas Bourgeois kwam er zich als chirurgein vestigen. Sprak probleemloos “middelnederlands”, niettegenstaande hij van Doornik afkomstig was, en bezweek tenslotte net zoals een derde van de Izegemse bevolking aan de pest in 1694. Hij is de stamvader van alle in zuidwestvlaanderen wonende Bourgeoisnaamgenoten, waaronder ook oud CVP gediende André Bourgeois.
  En om u nog even bij de les te houden, Vlaanderen is sinds zijn ontstaan steeds in handen geweest van vreemde mogendheden. Probeer nu zelf even uw werk goed te doen en uit te vissen hoe dat kwam?
  Zo een trotse Izegemnaar, met het haplotype I2P37.2
  BN

  Beantwoorden
 • 3. Dewitte  |  27 mei 2010 om 19:17

  Beste Peter,
  Als KWB-er, ACV-er en CM-lid ben ik geërgerd door uw moddertaal in uw “rechtuit”-artikel.

  Beantwoorden
 • 4. waignein  |  27 mei 2010 om 20:55

  Uw artikel zegt alles over uzelf, mijnheer. Ik denk dat u
  bent opgegroeid zonder enige cultuur. Wees toch niet
  zo gefrustreerd.

  Beantwoorden
 • 5. Seppen De Hullu  |  27 mei 2010 om 22:07

  Een kat in nood maakte rare sprongen. Maar wat de figuur Heirman hier presteert is je reinste vuilspuiterij. In gewoon Nederlands walgelijk! Het is ver gekomen als de ACW-zuil zich op dergelijke manier meent te moeten verlagen tot het niveau van rioolkrant.
  (Mijn commentaar mag wat mij betreft ook als lezersbrief gepubliceerd worden.)

  Beantwoorden
 • 6. Bart Dewitte  |  27 mei 2010 om 22:57

  Beste Peter

  Je moet eens die laatste zin herlezen …
  ik voel plaatsvervangende schaamte bij het verwijt dat je stuurt aan zoveel vlaamsvoelende ACW’ers, die, waarschijnlijk in jouw ogen, niet het juiste politieke bolleke kleuren,maar dagdagelijks zich vrijwillig/beroepshalve inzetten voor ACW (en zijn zuster/broederafdelingen) en dag in dag uit opkomen voor wie het minder heeft in deze maatschappij (derde, vierde wereld, …gehandicapten, illegalen, …).
  ps … misschien kan Visie de volgende keer ook plaatsmaken en oproepen voor die politicus die niet tot de CD&V strekking behoort maar wel lid is van een ACW afdeling …

  Beantwoorden
 • 7. G. Van Tieghem  |  28 mei 2010 om 00:01

  Beste, ook al ziet u het heden blijkbaar ‘klaar en duidelijk’ (?) , uw artikel is doorspekt van cynisme, misprijzen en cultuurvervuiling, en hoort niet thuis in uw (christelijk ?) blad !
  Foei !

  Beantwoorden
 • 8. Willy Van den Bergh  |  28 mei 2010 om 11:41

  Het spelletje N-VA-schoppen dingt zelfs door tot een infoblad met christelijke (?) visie al heb ik steeds vaker de indruk – ook in Raak – socialistische propaganda te lezen.
  Een uiting van gezond verstand is deze kromgetrokken rechtuit van de heer Heirman niet. N-VA lacht in het vuistje want de partij stevent dankzij al die vuilbekkerij slapend op de kiesoverwinning af.
  Het ontgaat me waarom de ergerlijke trend van journalistieke egotripperij nu ook Visie moet vervuilen.

  Beantwoorden
 • 9. Arnold Fiers  |  28 mei 2010 om 11:50

  Mijnheer Heirman,
  Helaas blijkt uw artikel dat u zich niet laat hinderen door enige historische kennis. U verwijst naar de bezetting van onze contreien door Spanjaarden, Oostenrijkers, Fransen en Hollanders (zonder de Duitsers te vergeten) om aan te geven dat wij nooit onafhankelijk geweest zijn en dus anno 2010 maar best vergeten enige aspiratie in die zin te mogen koesteren. Waarom gaat u niet nog verder terug, bijvoorbeeld naar het stenen tijdperk?
  Wij leven NU en iedereen weet (of bijna iederen naar uw artikel te oordelen) dat er iets moet gebeuren in dit land met of zonder ACW (en CV&D die uw pen vasthoudt). Uw persoonlijke en van slecht karakter getuigende aanval op Geert Bougeois zal daar niets aan veranderen.
  Gegroet,
  Arnold Fiers
  P.S. Aangezien u toch zo hecht aan raszuiverheid: “Fiers” komt oorspronkelijk van “Olivier” dus ergers van de Middellandse Zee.

  Beantwoorden
 • 10. Van Bogaert Prosper  |  28 mei 2010 om 12:13

  Beste Peter,

  Het wordt tijd voor een nuancering van al deze negatieve commentaren! Ik vond uw mening zeer knap verwoord en ik vind dat je niemand echt gekwetst heb door je mening op deze humoristische manier te verwoorden. Wie zich gekwetst voelt, is wellicht zelf een beetje te radicaal (enggeestig) ingesteld.

  Nogmaals: knap geschreven!!!

  Vanwege een Vlaming die fier is in Vlaanderen te mogen wonen, maar die een andere visie best kan plaatsen. Correctie: die een andere visie ONONTBEERLIJK vindt om een nuchtere kijk op de hele affaire te bewaren.

  Groetjes!

  Beantwoorden
 • 11. marc staes  |  28 mei 2010 om 14:31

  “Hoogedele heer Geert van Bourgeois” Hhmmmm, niet slecht ! je erkent dan toch klasse , en aan klasse wil ik wel mijn stem geven

  Beantwoorden
 • 12. Marc Morel  |  28 mei 2010 om 19:24

  Ik wist niet dat ik, door mijn lidmaatschap van de CM, geabonneerd was op een roddelblaadje. Foei voor het ACW!

  Beantwoorden
 • 13. boone bart  |  28 mei 2010 om 20:25

  Meneer Heirman
  Na het ongepast advies van mr Cortebeeck had ik niet gedacht dat ook dit nu nog zou komen. In visie dan nog. In Story of La Libre Belqique kon ik dit nog kaderen. Intriestig. Moddercatch. Een zoveelste poging tot demonisering en ridiculisering van het NVA
  De voorbode van slechtverliezersgedrag?
  Ik ben al 20 jaren ACW lid.Aanvaard toch eens dat heel wat van uw leden een andere politieke opnie hebben, of deze nu geel, groen, oranje of wat dan ook is. Ook dit is multiculturaliteit

  Beantwoorden
 • 14. D'haese Marcel  |  28 mei 2010 om 20:56

  Hoogedele heer…

  Kort en goed : dergelijke aanval op een persoon is beneden alles en is een plaats in Visie niet waard, tenzij de hoofdverant-woordelijken van het ACW hiermede akkoord gaan. In dit laatste geval is het dan ook niet meer dan normaal dat de Vlamingen al 175 jaar hun rechtmatige eisen en verzuchtingen niet kunnen verwezenlijken. Met dank en tot op de verkiezingen.
  Nog zo een artikel en ze mogen voor mijn part Visie in de drukkerij laten.
  En waarom “Leave a comment”, enz..??

  Beantwoorden
 • 15. Vik Eggermont  |  28 mei 2010 om 22:28

  Ik wens mij niet te mengen in het debat en beperk mij tot één opmerking.Dhr. Peter Heirman gaat akkoord met de mening dat de constructie België iets onnatuurlijks is, zonder enige voorgeschiedenis. Dit is historisch onjuist. België is niet meer of minder dan de Zuidelijke Nederlanden die in 1648 door de Verdragen van Westfalen gescheiden werden van de Noordelijke Nederlanden, nadat ze voorheen samen onder de Bourgondische hertogen en de Habsburgers (Karel V) behoord hadden tot de Zeventien provinciën. Sindsdien zijn de inwoners van die gewesten nooit meer gescheiden geweest en hebben samen wel en wee gekend. België heeft dus wel degelijk een voorgeschiedenis en is niet onnatuurlijk. Trouwens is een staat wel ooit “natuurlijk”? Een doordenkertje!

  Beantwoorden
 • 16. Hans Cauwenbergh  |  29 mei 2010 om 09:42

  VISIE als ontbijtlectuur op zaterdagmorgen…In verkiezingstijden hoeft dergelijk triest scheldproza in VISIE wellicht niet te verbazen, zie eerdere reacties, maar ergerlijk blijft het in hoge mate. Wat te denken van iemand die schaamteloos bekent geen alternatief voor “name-dropping” te kunnen bedenken? En spreekt van “uw” Vlaamse beweging, alsof die niet van àlle Vlamingen zou zijn! En “Hollanders” schaart bij de “buitenlandse mogendheden”, wat zullen ze fier zijn! En die laatste zin, tja… herlees ‘m nóg maar eens! Een suggestie, meneer Heirman: probeert u eens zo’n “grappig” artikel over de politici die ons met grendelgrondwetten, alarmbellen, belangenconflicten enz. in een toestand hebben gebracht, waarbij verkiezingen moéten georganiseerd worden én eigenlijk niet kùnnen georganiseerd worden, beide stellingen gebaseerd op de grondwet. Vergeet vooral niet om adellijke aanspreektitels te gebruiken waar aangewezen. Làchen!

  Beantwoorden
 • 17. François Beckers  |  29 mei 2010 om 17:41

  Bij deze wens ik u, meneer Heirman, te feliciteren met uw dappere column. U slaat op geestige wijze nagels met koppen.
  Het is – helaas – in ons land, en met name in Vlaanderen, toch zo ongebruikelijk dat machthebbers in ruime zin (en politici in enge) “gekitteld” worden. De felheid van een groot aantal reacties op uw column spreekt boekdelen, en toont aan dat Vlaanderen nog verre van ontvoogd is. (Om van een eventueel gevoel voor ironie maar te zwijgen.) De verwaande houding van sommige beleidsmakers kan precies alleen maar in zo’n klimaat gedijen.
  Laten we hopen dat uw tekst Geert en co. weer met beide voetjes op de Vlaamse grond laat komen.
  Nog van dat!

  Beantwoorden
  • 18. Kohl  |  30 mei 2010 om 16:36

   Viezeonheer ,Peter.

   Heb de passage op Radio 1 niet gehoord,en wens me daarover niet uit te spreken.
   Geboren in Brabant,van Vlaamse moeder en Duits-Luxemburgse vader,moet ik dus blij zijn een “bastaard te zijn”.
   Nochtans is mijn moedertaal vlaams en woon ik in de rand van Brussel.
   Deze stad en ogeving is Brabant,en heeft dus Hertogen gehad,en geen Graaf.
   Uw einde over inteelt,klopt wel,maar het zijn toch bvb.raspaarden die gekweekt worden voor hun raskenmerken.
   In het jaar van de Biodiversiteit beschermt men ook de inheemse planten en dieren(dus ook best de Vlaamse inwoners van B.H.V.
   Tot slot,zijn het vooral de adelijke burgemeesters,die altijd Frans verkozen hebben.
   In mijn vaderland(Groot-Hertogdom Luxemburg spaken de mensen thuis Luxemburgs en leerden op school Duits en Frans.
   Op dit ogenblik is het Luxemburgs een bedreigde taal geworden en beseffen(vooral de ouderen)dat hun eigen identiteit verloren gaat.
   Zelf ben ik echter wel voorstander om talen te leren,maar u aan te passen .

   Beantwoorden
 • 19. lerahc sneb@telenet.be  |  30 mei 2010 om 16:34

  Aan; Peter Heirman,Uw artikel in visie nr16 “Stijd tegen fiscale fraude” Zet hier tegenover de uitspraak van Niklaas Claeysoone(Bank Delen) in NETTO van 8 mei 2010 pagina 12.”Duidelijke fiscaliteit is schaars.DEHAENE vond dat fiscaliteit niet eenvoudig mag zijn en best vaag moet blijven. Als de spelregels te duidelijk zijn,weet een belastingplichtige te zeker of hij binnen of buiten de lijntjes kleurt”In Uw tekst lees ik “Alleen zitten we met een minister van financiën die daar net geen werk wil van maken. De balans na bijna 11jaar REYNDERS is over de hele lijn negatief.Terwijl in de FORTIS zaak Y LETERME op het creusiaal moment op missie ging.Ook in de Fortisaffaire volgende uitspraak van DEHAENE “aandeelhouders zijn casino gokkers” zal hij deze uitspraak nu nog hard maken terwijl hij bestuurder is in DEXIA en nog andere cumuls heeft.Ik ben één van de 1680000 leden van Uw verbond, maar???geen te dikkenek aub.Blijf verantwoordelijk voor uittingen,geen blabla

  Beantwoorden
 • 20. I. Vanackere  |  30 mei 2010 om 17:24

  Mijnheer Heirman, hoe u het ook draait of keert u kan niet ontkennen dat de Vlaamse kiezers van Vlaams-Brabant gediscrimineerd worden (minder rechten) dan de Franstalige inwijkelingen. U mag schelden wat u wil, mijnheer Bourgeois en zijn voorouders hebben als “Franse inwijkelingen” wel gedaan wat de Franstaligen in de rand nog steeds weigeren te doen: respect tonen voor de streek waar ze komen wonen en zich integreren. Om maar te zwijgen van de behandeling van vlamingen in de Brusselse ziekenhuizen. U heeft dat zeker nog nooit meegemaakt, ik wel.
  De CD&V-burgemeesters in de rand kennen de problematiek natuurlijk wel, maar de CD&V-top laat verstek gaan en geeft telken weer toe. Na tientallen jaren vruchteloos onderhandelen, lijkt er nu eindelijk een alternatief te zijn. Uw reactie wordt ingegeven door pure angst om jullie macht te verliezen, Vlaanderen , en zeker Vlaams-Brabant, kan er enkel beter, vrijer en gelijker door worden.

  Beantwoorden
 • 21. Denis  |  31 mei 2010 om 10:42

  Beste Peter,

  Een verfrissend geluid! België is (zoals een andere lezer schrijft) inderdaad niet zo ‘kunstmatig’ zoals we soms denken, cfr. de Zuidelijke Nederlanden. En Vlaanderen is zeker niet ‘natuurlijker’ dan België, voor wie zijn geschiedenis kent, dat is wel zeker. Opmerkelijk inderdaad dat Bourgeois, De Wever en hun aanhangers zich wel erg veel glorie aanmeten door te verwijzen naar Gandhi en Martin Luther King. In BHV zijn er zeker toestanden die dienen aangepakt. Maar verder is de Vlaming helemaal niet het ‘geknechte’, ‘onderdrukte’ wezen dat de supervlaamsgezinden er zo graag van maken. Arm ‘volk’ dat in weelde zwemt maar zich altijd moet presenteren als underdog en slachtoffer. Een ‘volk’ dat zijn welvaart op het spel zet door communautaire fixatie, als je sommige politici hun gang laat gaan. Geef mij dan maar het meertalige, diverse België. Maar ik weet het, het is niet in de mode om dit te zeggen. Tant pis! Niets zou makkelijker zijn dan mee te huilen met de wolven in het bos…

  Beantwoorden
  • 22. de brabanter  |  1 juni 2010 om 12:24

   Beste Dennis, je moet helemaal niet meehuilen met de wolven. Vlamingen en communautaire fixatie ? Kom nu, is het niet omgekeerd ? Waarom kunnen franstaligen geen toegevingen doen .? Waarom zo’n franstalige fixatie voor een rondzendbrief Peeters ? In Wallonië en overal te wereld dien je toch ook de reglementen te volgen ?.
   De politiek in België neemt wel zeer rare vormen.
   Vlamingen wordt toch aub wat vlaamsbewuster.
   Inderdaad onze welvaart gaat sterk beneden, waarom laten de franstalige liberalen bij monde van O. Mangain dat de onderhandelingen blokkeren vanuit zijn auto ? Zien vlamingen dan niet hoe fr politici fransdolle estremisten achternalopen ?

   Beantwoorden
   • 23. denis  |  1 juni 2010 om 16:47

    Dat sommige Franstaligen zich in de Rand misdragen, zal ik zeker niet betwisten. Ze tonen daarmee weinig respect voor de Vlamingen (maar dit zijn niet alle Franstaligen, er zijn er zeker ook andere).
    Van Olivier Maingain en zijn ideeën moet ik al even weinig hebben als van die van Bart De Wever en de zijnen. Allebei stellen ze zich radicaal / extreem op en zijn ze op alles uit behalve op constructieve akkoorden. Maingain is verblind door de rechten van de Franssprekenden, De Wever zal alles doen om Vlaanderen onafhankelijk te maken. Met geen van beide heren zijn we gediend.

 • 24. Blindenbergh  |  31 mei 2010 om 11:59

  Deze man komt tenminste op tegen de verfransing. De 19 gemeenten van Brussel zijn verfranst. In Wezenbeek, Kraainem, Sint-Genesius-Rode, Wemmel, Drogenbos en Linkebeek zijn we in de minderheid. Delen van Tervuren, Overijse, Dilbeek, Zaventem, Vilvoorde, Grimbergen … zijn verfranst. Waar eindigt dit? Rijke franstalige Brusselaars zijn naar de rand uitgeweken en hebben zich op taalgebied niet aangepast. Vele kinderen van autochtone inwoners konden er niet bouwen. “Hoogedele”? schrijft U. Koning Albert zal hem wel nooit in de adelstand verheffen. Heeft u ooit onze Koningin al een spontaan gesprek in het Nederlands weten voeren? Voor de dood van Koning Boudewijn (Baudouin genoemd in de familie) verstond zij geen Nederlands. Dus welke taal sprak zij met haar kinderen? De kinderen van de 2e vrouw van Leopold III hebben ook blijkbaar niet veel Nederlands geleerd. Prins Laurent woont in Tervuren. In de krant las ik dat hij zeker één van zijn kinderen naar een school stuurt waar geen Nederlands gegeven wordt. Door wie worden deze mensen vooral betaald? Mijn grootvader zei me dat hij ooit Koningin Elisabeth had horen praten maar hij verstond haar niet. Er is blijkbaar nog niet veel veranderd. Mijn vader stemde bij de gemeenteraadsverkiezingen in een randgemeente van Brussel voor een Franssprekende welstellende Vlaming. Waarom vroeg ik hem. Omdat ze die in Brussel met zijn Frans verstaan, was zijn antwoord. Ik zie niet snel in hoe Geert Bourgeois ooit aan de titel van ” Hoogedele Heer Geert van Bourgeois I ” zou geraken als verdediger van de Nederlandse taal .

  Beantwoorden
 • 25. weytjens  |  31 mei 2010 om 21:00

  laagedele gefrusteerde riooljournalist

  de C in ACW is vatbaar voor interpretatie. Als christelijke waarde
  zou respect en verdraagzaamheid en waardigheid voor andere meningen hier beter op zijn plaats zijn dan de C van uw cynisme.Wat een vuil taaltje : raszuiveren, inteelt, bastaard.Ik wens VISIE niet meer in mijn brievenbus.Wees een heir = heer.Wat de heren wijzen, moeten de gekken prijzen, zegt het spreekwoord. Dit wil zeggen : wat de de journalisten schrijven, hebben de ‘gewone mensen’ eenvoudig te aanvaarden.Wie zijn de gekken?

  Beantwoorden
 • 26. acwvisie  |  31 mei 2010 om 21:43

  Iedereen heeft natuurlijk recht op zijn mening. Eén ding begrijp ik wel niet. Sommigen verwijten mij scheldproza omdat ik de term ‘bastaard’ in de mond neem (hoewel dat eigenlijk bedoeld is als compliment), maar blijkbaar zien dezelfde mensen geen graten in de sluitspieren, afgezakte broeken en kontdraaiers van onze goede vriend Bart De Wever. Ik geef het maar mee.

  Beantwoorden
  • 27. Bart Dewitte  |  31 mei 2010 om 21:58

   ik dacht dat dit een artikel over Bourgeois was en niet De Wever … en uit geen enkele van bovestaande reacties blijkt dat ze de sluispieren van De Wever tolereren ….
   Uiteraard ieder zijn mening … Ben blij dat het ACW ook bij deze inziet dat hun leden soms eeb sterk afwijkende mening hebben van wat de zuil wil opdringen … nu nog deze boodschap in hun boekskes en blaadjes en daar ook alle meningen aan bod laten komen …. diversiteit ten volle in beeld brengen …

   Beantwoorden
 • 28. Willy Van den Bergh  |  31 mei 2010 om 22:25

  …zoals u geen graten ziet in een politicus die Vlamingen vergeleek met Duitse bezetters. Wat was u toen stil, mijnheer Heirmans.
  U gaat een frustrerende 13e juni tegemoet terwijl u eigenlijk uw gehate partij een stevige zet hebt gegeven.
  En voor mij gaat Visie vanaf nu ongeopend de vuilnismand in. Jammer van de bomen die nutteloos sneuvelen.

  Beantwoorden
 • 29. de brabanter  |  1 juni 2010 om 12:13

  Beste Peter Heirman, ik begrijp uw persoonlijke afkeer niet tov de heer Geert Bourgeois. Het zij zo.
  Geen nood, op de Senaat lijst kan je stemmen voor NV-A Bart DeWever en voor de kamer in West-Vlaanderen kan je dan voor de kandidaten 2,3,4 of volgende stemmen.
  Waar we allemaal overeens zijn is dat ons land dringend hervormd moet worden. Dit kan het best door meer bevoegdheden voor de regio’s. Vlamingen zijn zeer verdraagzaam, hopend dat ook slimme journalisten, politiekers en professoren helpen om België leefbaar te maken. Deze kunnen op een beleefde vriendelijke elegante manier anderstaligen uitnodigen om onze taal te spreken in vlaanderen en waarom niet in onze hoofdstad; Zo begrijp ik de blinde vertaalblindheid van sommige succes kunstenaars niet om hun eigen kreaties zoals ‘Samsom en Gert’ te vertalen in franstalige namen. Op zich niets mis mee, maar het legt wel een ernstige hypotheek op de ontwikkeling van franstalige kinderen voor vreemde klanken gezien ook de ongeziene dubkultuur bij onze frantalige landgenoten. Ja, ik beken, ik ben bezorgd voor de toekomst voor onze taal zelfs in eigen regio.

  Beantwoorden
 • 30. Hubert Binon  |  2 juni 2010 om 14:12

  Geachte Heer Heirman,

  Het moest bijna dat iemand van de redactie zelf er die tekst heeft doorgeduwd. Iedere minste controle had die tekst verworpen. We moeten al zoveel leegte lezen. De laag-bij-de-grondse naamduiding deed de deur dicht. Zelf ben ik ik de vijfde of zesde generatie “Vlaming”. Ben ik daar minder om? De Heer André Cools was eerste of tweede generatie franstalig, was hij minder franstalig? en Elio Di Rupo? Hoeveel nederlandstalige namen vindt u op de franstalige kieslijsten? En Franse op de nederlandstalige rol
  Overigens, is “Heirman” niet van Duitse origine?
  Vanuit mijn eerste loopbaan zou ik zeggen laat ons maar Vlaams gaan, geen morzel gronds aan de franstaligen. De Vlaamse verliezen sinds 1963 zijn enorm, we hebben altijd toegegeven en we zullen het weer doen.
  Het zou al heel wat zijn als we het zover kregen dat we gewoon de (taal)wet konden laten toepassen.
  Mijn tweede loopbaan echter heeft me geleerd dat we als Vlaming NIETS betekenen in de wereld, eerder nog lastpakken zijn. Ongelooflijk moeilijk om te investeren in Vlaanderen, nog moeilijker om er uit weg te raken. Als ik zakenman was zou ik misschien ook wel voor een plaats in he zuiden opteren; kon ik meteen hardwerkende Vlamingen aantrekken die dan ook nog onmiddellijk frans praten.
  België is zo al lastig genoeg te profileren. De constructies die we het buitenland laten zien zijn onbegrijpelijk daar, dus: óf ze lachen zich te pletter óf ze verliezen hun aandacht.
  Als u de politieke “visie” van Visie rechtuit moet vertolken dan volgende keer (veel) beter graag.

  Groeten

  Beantwoorden
 • 31. De 10 van 2010 « Visie  |  28 december 2010 om 20:01

  […] 7. Opinie: Hoogedele heer Geert van Bourgeois I […]

  Beantwoorden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Welkom op de blog van Visie! Hier vind je…

films
boeken
theater
expo’s
vakantie- en actietips
jeugd
Ideeën of een reactie? Laat ze zeker achter!

Meest gelezen

Aantal bezoekers

 • 248.243 bezoekers

%d bloggers liken dit: